top of page

Tävlingen

Banan och arenan ligger vid IK Uvens klubbstuga i Bunketorp i Lindome, strax söder om Göteborg.

Vi kan erbjuda deltagarna och medföljande support en skön och vilsam miljö med god service hela dygnet.

Klubbens medlemmar ställer upp som funktionärer och ser till att deltagarna får de bästa förutsättningarna för att kunna prestera så bra som möjligt och kunna trivas.

Arena 2022.jpg

Ombyte och dusch – det finns två omklädningsrum med duschar och bastu, herr respektive dam

Toaletter – det finns minst sju toaletter, en i respektive omklädningsrum, två i stugan plus minst tre portabla toaletter (dessa får även nyttjas efter start)

Deltagartält – på arenan finns det 3-5 deltagartält (6 x 3 m) för förvaring av överdragskläder, ombyte, extra energi m m. Det finns även plats för egna mindre tält och vindskydd.

Sekretariat – tävlingsledningen finns här. Sköter utdelning av nummerlappar, värdeförvaring, avbockning vid avslutat lopp, resultat och prisutdelning

Första hjälpen – första förband och hjärtstartare finns på arenan, dock ingen utbildad sjukvårdspersonal

Energidepå – bemannad för deltagande löpare under hela tävlingen (se exempel på vad vi serverar i PM nedan)

Fikaförsäljning – för medföljande åskådare och support. Här finns mackor, fikabröd, kaffe, te och saft, m m. 

Värdeförvaring – Sekretariatet sköter värdeförvaring för deltagarna. 

Stugan – övervåningen är öppen för medföljande åskådare och support.

Arena och service

Genomgången.jpg

Deltagande

Det finns ingen åldersgräns för att delta i Bunketorp Backyard Ultra. Deltagande sker på eget ansvar och på egen risk.

Backyard Ultra

Detta är en tävlingsform där deltagarna springer en bana som är 6 706 m lång med start varje timme. Start sker varje hel timme där alla deltagare startar samtidigt. Deltagarna måste starta varje hel timme för att få fortsätta tävlingen. Deltagare som inte startar får inte fortsätta tävlingen.

Start och mål sker på samma plats inne på varvningsområdet. Deltagaren måste befinna sig i startfållan när starten går.

Deltagare får inte passera startlinjen och sedan gå tillbaka över den. Varvslingan är med andra ord enkelriktad. Deltagare får däremot passera startlinjen och knyta skorna, äta (medhavd mat från arenan), byta kläder (medtagna från arenan), gå på toaletten (de portabla) och eller vila (längs slingan). Det är med andra ord inte tillåtet att återvända ner på arenan efter det att starten har gått. Enda undantaget är att det är tillåtet att gå på toaletten (de portabla) även efter start.

Deltagare som avslutar loppet och inte startar ett nytt varv måste meddela sekretariatet detta omgående efter påföljande start. För att få ett resultat så måste deltagaren hunnit springa ett varv inom den första timmen. Deltagare som har avslutat loppet får inte fortsätta springa eller vistas ute på banan.

Klasser

En totalklass med en vinnare

Vinster till de tre främsta damerna, herrarna och till bästa lag (3 löpare)

 

Hur man vinner

Man måste fullfölja ett varv inom den innevarande timmen för att få sitt varv tillgodoräknat. Den deltagare som gör flest varv blir totalsegrare, oavsett dam eller herre. Det sista varvet måste vara ett komplett varv, annars får loppet ingen vinnare. 

När det bara finns en deltagare kvar avslutas tävlingen. Om man vill fortsätta själv måste det godkännas av tävlingsledaren. De varv som deltagaren då gör efter att tävlingen är avslutad räknas inte i tävlingen. De varven är i så fall bara till för deltagarens personliga resultat.

Lagtävling

Alla deltagare springer individuellt och får sina varv räknade även om man ingår i ett lag. Varje lag består av tre deltagare. För att vinna som lag så räknar man ihop dom tre resultaten från deltagarna i lagen. Vinnare blir det lag med sammanlagt flest varv. Skulle flera än ett lag sluta på samma antal varv så blir det en delad placering.

 

Support

Langning av mat, dryck, material, och utrustning är inte tillåtet utanför varvningsområdet. Support är endast tillåtet i varvningsområdet. Pacer/Pacing i form av ej deltagande medlöpare är inte tillåtet.

 

Utrustning

Nummerlapp måste bäras synligt hela tiden under loppet. Detta för att underlätta för funktionärer vid varvning. Pannlampa är obligatoriskt kl 21:00 – 06:00.

 

Övrigt

Nedskräpning är absolut förbjudet. Stavar är inte tillåtet. Vid en eventuell olycka eller sjukdomsfall så är deltagare skyldiga att på bästa sätt bistå den/de drabbade. Visa hänsyn till varandra och ev övriga icke deltagare som vistas i området.

 

Tävlingsledning

Följs inte ovanstående regler leder detta till diskvalificering. Tävlingsledningen har rätt att ta en deltagares nummerlapp om denne bedöms bryta mot någon av reglerna. Tävlingsledningen har även rätt att ta en deltagares nummerlapp om de bedömer att deltagaren inte är kapabel att fortsätta.

REGLER

BBUT följer reglerna för
Backyard Ultra
Backyard Ultra Rules.jpg
Regler
bottom of page